BS_Akvatlon.png

BLACK SWANS AKVATLON PIEŠTANY 2020

MSR, súčasť Slovenského pohára v Akvatlone

Typ pretekov:  Akvatlon

Ročník: 12.

Miesto:  Bufet Siesta, Vodná nádrž Sĺňava, Piešťany, Slovenská republika (Prístup od hlavnej cesty - odbočka medzi Pieštanmi a Drahovcami)

Termín:  30.8.2020

Názov pretekov: Black Swans Akvatlon Piešťany, súčasne prebehne podujatie - Open Water Swimming

Usporiadateľ:  BLACK SWANS Triclub Piešťany

Riaditeľ pretekov: Ing. Janka Beňačková

Rozhodca: Jozef Drahovský

Technický delegát: Zuzana Szabóová

Kontakt:
Web:  www.blackswans.sk
blackswansclub@gmail.com, lrusnak21@gmail.com
Tel.:  +421 915 372 557, +421 917 805 243

Prihlášky: online na www.triathlonevents.sk alebo www.vysledkovyservis.sk  

Adresa:  Vážska 7, 921 01 Piešťany, SVK

PredpisPreteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií.

 

Prezentácia: od 9:00 - Bufet Siesta, Vodná nádrž Sĺňava, Piešťany, Slovenská republika
Ukončenie prezentácie 30 min pred otvorením depa pre danú kategóriu

Kategórie

BST_Website_Tabuľky-AKVATLON-new.jpg

V prípade nepriaznivého počasia budú vzdialenosti upravené na spôsob štartu „plávanie – beh“, podľa vzdialeností špecifikovaných v Súťažnom poriadku STÚ pre danú kategóriu.

Časový harmonogram

Nedeľa 30.8.2020

09:50
10:00
10:10
10:25
10:35 – 10:45
10:50
11:15 – 11:25
11:30

12:00 – 12:25

12:30

13:20

13:30

15:00

Rozprava detský Aquatlon (Nádeje A, B, C)
Štart Nádeje C
Štart Nádeje B
Štart Nádeje A
 Otvorenie / Uzatvorenie depa mladší žiaci / žiačky
Štart mladší žiaci / žiačky
Otvorenie / Uzatvorenie depa starší žiaci / žiačky
Štart starší žiaci / žiačky
Otvorenie / Uzatvorenie depa J/Jky, Dor/Dorky, muži, ženy, Veteráni 1,2, Veteránky, Štafety, OPEN, Plávanie
Štart Juniori, Juniorky, Dorastenci, Dorastenky, Muži, Ženy, Veteráni 1,2, Veteránky, Štafety
Štart OPEN kategória
ŠTART PLÁVANIE 1km
Vyhlásenie výsledkov

Štartovné

A. Štartovné pri platbe a prihlásenie vopred:

  • 16 € jednotlivci – muži, ženy, veteráni, veteránky, dorastenky, dorastenci, juniori, juniorky

  • 20 € štafety

  • 7 € žiaci, žiačky ml., st.

  • 12 € / OPEN

  • 6 € PLÁVANIE

Pri platbe vopred na účet s číslom:
SK92 5200 0000 0000 0988 5028

(do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno resp. poradové číslo pridelené v online prihláške).

B. Štartovné pri platbe a prihlásenie na mieste:

 

  • 20 € jednotlivci – muži, ženy, veteráni, veteránky, dorastenky, dorastenci, juniori, juniorky

  • 25 € štafety

  • 10 € žiaci, žiačky ml., st.

  • 15 € OPEN

  • 8 € PLÁVANIE

Detské kategórie neplatia ! (Deti A, B, C)

Prihlasovanie online: http://triathlon.sk/
Štafety a OPEN kategória prihlasovanie cez: www.vysledkovyservis.sk

Ceny: 


Vecné v jednotlivých kategóriách
Sladká odmena pre všetkých v detských kategóriách

Pre pretekárov je zabezpečené občerstvenie.

Každý účastník sa zúčastňuje pretekov po dôkladnom zvážení svojho zdravotného stavu.

Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť .V prípade potreby sú účastníci povinní navzájom si poskytnúť prvú pomoc.
Protesty proti výsledkom možno podať do 15 minút po zverejnení u organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu časového rozpisu podľa potrieb pretekov a na zlúčenie kategórií pri nízkej účasti pretekárov v niektorej kategórii.

Mapky: 

mapaAQUATLON1.jpg
mapaAQUATLON2.jpg