top of page
BST_2024_MOOD_WEB_Image.jpg
BLACK_SWANS_Logo_2023.png

BLACK SWANS 2024
AKVATLON

1.9.2024 / Lodenica, Piešťany

BLACK SWANS AKVATLON 2024

 

Typ pretekov: Akvatlon

Dátum: Nedeľa, 1.9.2024

Ročník: 16.

Názov pretekov: Black Swans Akvatlon Piešťany

Miesto konania: Lodenica Piešťany

Okres: Piešťany

Riaditeľ pretekov: Ing. Janka Beňačková

Organizátor: OZ Black Swans Triclub Piešťany

Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií.

Tel.: 0915 372 557, 0917 805 243

E-mail: blackswansclub@gmail.com, lrusnak21@gmail.com

Prihlášky: online http://triathlon.sk/ alebo https://www.vysledkovyservis.sk/piestansky-akvatlon-propozicie

Prezentácia: od 9:00 na mieste konania pretekov

Ukončenie prezentácie 30 min pred otvorením depa pre danú kategóriu

Štartovné pri platbe a prihlásenie:

 • Pri platbe vopred na účet s číslom: SK65 7500 3000 0300 0988 5028 
  (do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno)

 • 25  jednotlivci – muži, ženy, veteráni, veteránky, dorastenky, dorastenci, juniori, juniorky

 • 30  štafety

 • 15 žiaci, žiačky ml., st.

 • 25  OPEN

 • 10  (Deti A, B, C)

Štartovné pri platbe a prihlásenie na mieste:

 • 30  jednotlivci – muži, ženy, veteráni, veteránky, dorastenky, dorastenci, juniori, juniorky

 • 35  štafety

 • 20  žiaci, žiačky ml., st.

 • 30 / OPEN

 • 15  (Deti A, B, C)

Vzhľadom na fixné náklady sa štartovné nevracia, len zo závažných zdravotných dôvodov potvrdených lekárom.

Ceny:

Vecné v jednotlivých kategóriách
Sladká odmena pre všetkých v detských kategóriách
Pre všetkých účastníkov pamätné medaile

Trate:

plávanie – okruh/y na jazere Sĺňava

beh – rovina, asfalt, val okolo rieky Váh

Pre všetkých účastníkov pamätné medaile

Vyhodnotenie: 14:30

Kategória, Dĺžka trate, Počet kôl:

Žiaci nádeje C / 2016 a mladší / 25m – 125m / 1 – 1
Žiačky nádeje C / 2016 a mladšie / 25m – 125m / 1 – 1
Žiaci nádeje B / 2014 – 2015 / 50m – 250m / 1 – 1
Žiačky nádeje B / 2014 – 2015 / 50m – 250m / 1 – 1
Žiaci nádeje A / 2012 – 2013 / 100m – 500m / 1 – 1
Žiačky nádeje A / 2012 – 2013 / 100m – 500m / 1 – 1
Mladší žiaci / 2010 – 2011 / 500m – 200m – 500m / 1 – 1 – 1
Mladšie žiačky / 2010 – 2011 / 500m – 200m – 500m / 1 – 1 – 1
Starší žiaci / 2008 – 2009 / 1km – 400m – 1km / 1 – 1 – 1
Staršie žiačky / 2008 – 2009 / 1km – 400m – 1km / 1 – 1 – 1
Dorastenci / 2006 – 2007 / 3km – 1km – 3km / 1 – 2 – 1
Dorastenky / 2006 – 2007 / 3km – 1km – 3km / 1 – 2 – 1
Juniori / 2004 – 2005 / 3km – 1km – 3km / 1 – 2 – 1
Juniorky / 2004 – 2005 / 3km – 1km – 3km / 1 – 2 – 1
Muži / 1984 – 2003 / 3km – 1km – 3km / 1 – 2 – 1
Ženy / 1984 – 2003 / 3km – 1km – 3km / 1 – 2 – 1
Veteráni 1 / 1983 – 1974 / 3km – 1km – 3km / 1 – 2 – 1
Veteráni 2 / 1973 – 1964 / 3km – 1km – 3km / 1 – 2 – 1
Veteráni 3 / 1963 a starší / 3km – 1km – 3km / 1 – 2 – 1
Veteránky 1 / 1983 – 1974 / 3km – 1km – 3km / 1 – 2 – 1
Veteránky 2 / 1973 a staršie / 3km – 1km – 3km / 1 – 2 – 1
Štafeta / 3km – 1km – 3km / 1 – 2 – 1
OPEN Muži / 500m – 3km / 1 – 1
OPEN Ženy / 500m – 3km / 1 – 1

V prípade nepriaznivého počasia budú vzdialenosti upravené na spôsob štartu „plávanie – beh“, podľa vzdialeností špecifikovaných v Súťažnom poriadku STÚ pre danú kategóriu.

 

Časový rozpis:

 

 • 09:50 Rozprava detský Aquatlon (Nádeje A, B, C)

 • 10:00 Štart Nádeje C

 • 10:10 Štart Nádeje B

 • 10:25 Štart Nádeje A

 • 10:35 – 10:45 Otvorenie / Uzatvorenie depa mladší žiaci / žiačky

 • 10:50 Štart mladší žiaci / žiačky

 • 11:15 – 11:25 Otvorenie / Uzatvorenie depa starší žiaci / žiačky

 • 11:30 Štart starší žiaci / žiačky

 • 12:00 – 12:25 Otvorenie / Uzatvorenie depa J/Jky, Dor/Dorky, Muži, Ženy, Veteráni 1,2, Veteránky, Štafety, OPEN

 • 12:30 Štart Juniori, Juniorky, Dorastenci, Dorastenky, Muži, Ženy, Veteráni 1,2, Veteránky, Štafety

 • 13:20 Štart OPEN kategória

 • 14:30 Vyhlásenie výsledkov

Prihlasovanie online:
Všetci pretekári okrem štafety a OPEN kategória cez : http://triathlon.sk/ .
Všetci pretekári, štafety aj OPEN kategória prihlasovanie cez: www.vysledkovyservis.sk


Pre všetkých pretekárov je zabezpečené občerstvenie po pretekoch.


Každý účastník sa zúčastňuje pretekov po dôkladnom zvážení svojho zdravotného stavu.

Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť .

V prípade potreby sú účastníci povinní navzájom si poskytnúť prvú pomoc.
Protesty proti výsledkom možno podať do 15 minút po zverejnení u organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu časového rozpisu podľa potrieb pretekov a na zlúčenie kategórií
pri nízkej účasti pretekárov v niektorej kategórii.

bottom of page