top of page
Swimmer_detail_edited.jpg
akvatlon.png

BLACK SWANS AKVATLON PIEŠTANY 2022
 

Typ pretekov: Akvatlon

Dátum: štvrtok, 1.9.2022

Ročník: 14.

Názov pretekov: Black Swans Akvatlon Piešťany

Miesto konania: Lodenica Piešťany

Okres: Piešťany

Riaditeľ pretekov: Ing. Janka Beňačková

Organizátor: OZ Black Swans Triclub Piešťany

Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií.

Tel.: 0917 805 243

E-mail: blackswansclub@gmail.com

Prihlášky: online http://triathlon.sk/ alebo https://www.vysledkovyservis.sk/piestansky-akvatlon-propozicie

Prezentácia: od 9:00 na mieste konania pretekov

Ukončenie prezentácie 30 min pred otvorením depa pre danú kategóriu

 

Trate:

plávanie – okruh/y na jazere Sĺňava

beh – rovina, asfalt, val okolo rieky Váh

Kategórie

Kategória, Dĺžka trate, Počet kôl

Žiaci nádeje C (2015 a mladší) 25 m – 125 m, 1 – 1

Žiačky nádeje C (2015 a mladšie) 25 m – 125 m, 1 – 1

Žiaci nádeje B (2013 – 2014) 50 m – 250 m, 1 – 1

Žiačky nádeje B (2013 – 2014) 50 m – 250 m, 1 – 1

Žiaci nádeje A (2011 – 2012) 100 m – 500 m, 1 – 1

Žiačky nádeje A (2011 – 2012) 100 m – 500 m, 1 – 1

Mladší žiaci (2003 – 2010) 500 m - 200 m – 500 m, 1 – 1 – 1

Mladšie žiačky (2009 – 2010) 500 m - 200 m – 500 m, 1 – 1 – 1

Starší žiaci (2007 – 2008) 1 km - 400 m – 1 km, 1 – 1 – 1

Staršie žiačky (2007 – 2008) 1 km - 400 m – 1 km, 1 – 1 – 1

Dorastenci (2005 – 2006) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Dorastenky (2005 – 2006) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Juniori (2003 – 2004) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Juniorky (2003 – 2004) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Muži (1983 – 2002) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Ženy (1983 – 2002) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Veteráni 1 reg. (1973– 1982) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Veteráni 2 reg. (1972 a starší) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Veteránky (1982 a staršie) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Štafeta 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

OPEN muži / ženy 500 m – 3 km, 1 – 1

V prípade nepriaznivého počasia budú vzdialenosti upravené na spôsob štartu „plávanie – beh“, podľa vzdialeností špecifikovaných v Súťažnom poriadku STÚ pre danú kategóriu.

Časový harmonogram

Nedeľa 1.9.2022

09:50
10:00
10:10
10:25
10:35 – 10:45
10:50
11:15 – 11:25
11:30

12:00 – 12:25
12:30
13:20
14:30

Rozprava detský Aquatlon (Nádeje A, B, C)
Štart Nádeje C
Štart Nádeje B
Štart Nádeje A
Otvorenie / Uzatvorenie depa mladší žiaci / žiačky
Štart mladší žiaci / žiačky
Otvorenie / Uzatvorenie depa starší žiaci / žiačky
Štart starší žiaci / žiačky
Otvorenie / Uzatvorenie depa J/Jky, Dor/Dorky, muži, ženy, Veteráni 1,2, Veteránky, Štafety, OPEN
Štart Juniori, Juniorky, Dorastenci, Dorastenky, Muži, Ženy, Veteráni 1,2, Veteránky, Štafety
Štart OPEN kategória
Vyhlásenie výsledkov

Štartovné

A. Štartovné pri platbe a prihlásenie vopred do 20.8:

 • Pri platbe vopred na účet s číslom: SK 6575 0030 0003 0009 885028

 • (do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno)

 • 20 jednotlivci – muži, ženy, veteráni, veteránky, dorastenky, dorastenci, juniori, juniorky

 • 25 štafety

 • 15 žiaci, žiačky ml., st.

 • 20 / OPEN

 •  5 (Deti A, B, C)

B. Štartovné pri platbe a prihlásenie vopred od 20.8:

 • 30 € jednotlivci – muži, ženy, veteráni, veteránky, dorastenky, dorastenci, juniori, juniorky

 • 30 štafety

 • 20 € žiaci, žiačky ml., st.

 • 25 € / OPEN

 • 10 € (Deti A, B, C)

C. Štartovné pri platbe a prihlásenie vopred od 30.8 a na mieste:

 • 35 € jednotlivci – muži, ženy, veteráni, veteránky, dorastenky, dorastenci, juniori, juniorky

 • 35 štafety

 • 25 € žiaci, žiačky ml., st.

 • 30 € / OPEN

 • 15 € (Deti A, B, C)

Vzhľadom na fixné náklady sa štartovné nevracia, len zo závažných zdravotných dôvodov potvrdených lekárom.

Prihlasovanie online:

Všetci pretekári okrem štafety a OPEN kategória cez : http://triathlon.sk/ . 

Všetci pretekári, štafety aj OPEN kategória prihlasovanie cez: www.vysledkovyservis.sk  

Ceny:

Sporttestery - Hodinky Polar pre jedného vyžrebovaného pretekára

Vecné v jednotlivých kategóriách

Pre všetkých účastníkov pamätné medaile

 

Vyhodnotenie: 14:30

Pre všetkých pretekárov je zabezpečené občerstvenie po pretekoch.

Každý účastník sa zúčastňuje pretekov po dôkladnom zvážení svojho zdravotného stavu. Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť .V prípade potreby sú účastníci povinní navzájom si poskytnúť prvú pomoc.

Protesty proti výsledkom možno podať do 15 minút po zverejnení u organizátora.

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu časového rozpisu podľa potrieb pretekov a na zlúčenie kategórií pri nízkej účasti pretekárov v niektorej kategórii.

Mapky: 

aquatlon_beh2021.png
aquatlon_plavanie2021.png
bottom of page