Swimmers_edited.jpg
BS_BST2020.png

BLACK SWANS TRIATHLON 2022

Miesto:  Wake Soul, Ratnovská zátoka pri Piešťanoch, Slovenská republika
GPS:   48°33'54.6"N 17°49'40.7"E

Termín:  2.-3.7. 2022

2.7.2022 šprint a olympijský triatlon
3.7.2022 MSR stredný triatlon Swansman, Aquabike

Usporiadateľ:  BLACK SWANS Triclub Piešťany

Kontakt:
Web:  www.blackswans.sk
blackswansclub@gmail.com
Tel.:  +421 917 805 243

Adresa:  Vážska 7, 921 01 Piešťany, SVK

Súťažný výbor:
Hlavný rozhodca:  Delegovaní triathlonovou úniou SVK
Technickí delegáti:  Delegovaní triathlonovou úniou SVK
Riaditeľka pretekov:  Ing. Jana Beňačková
Členovia výkonného výboru:  Mgr. Marek Jurčiak, Bc. Lukáš Rusnák

Ustanovenia:

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií. Prihlásením sa na podujatie každý
účastník berie na vedomie, že sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť, oboznámil sa
s pravidlami STÚ a propozíciami týchto pretekov, je zdravý, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku, dáva
svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z
podujatia, na ktorých je zachytený a zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia a jeho
partnerov a takisto je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi polície a
usporiadateľov podujatia. Prihlásením sa na podujatie každý účastník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov v jeho platnom znení dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre
účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a sprostredkovateľom zabezpečujúcim
prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia, a taktiež vyhlasuje, že uvádza svoje vlastné osobné údaje,
alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným
zástupcom. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou,
pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien
oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na
zmenu propozícií v prípade dohody s technickým delegátom a hlavným rozhodcom.

Oficiálne pravidla pretekov:
Po dokončení online registrácie každý súťažiaci prijíma oficiálne pravidlá organizátorov a Slovenskej triatlonovej únie a dodržiava tieto pravidlá. S prihlásením súťažiaci vyhlasujú, že začínajú preteky na vlastnú zodpovednosť a majú vhodný zdravotný stav a dostatočnú prípravu na súťaž.

Odloženie osobných vecí a cenností
Ak si pretekár potrebuje uschovať osobné veci a cennosti, požiada v registračnom stane o tašku.  Vloží svoje osobné veci do tašky, odovzdá ju na registrácii a zapečatená bude uschovaná u organizátora počas celých pretekov. Spätne budú osobné veci vydávané iba na základe štartového čísla pretekára. Veci je možné uložiť v deň pretekov v čase sobota  9:00-9:30, nedeľa  8:00-8:30.

Časový harmonogram

Piatok 1.7.2022

16:00 - 19:00

Registrácia pretekárov Šprint, Olympijský, Swansman + štafety, Aquabike

Sobota 2.7.2022

7:30 - 9:00
8:30 - 9:30
9:40 - 9:50
9:50 - 9:55
10:00
10:10
14:00
15:00 - 18:00

Registrácia Šprint a Olympijský triatlon
Ukladanie vecí do depa
Výklad trate
Rozplávanie pretekárov
ŠTART Šprint triatlon
ŠTART Olympijský triatlon
Vyhlásenie výsledkov
Registrácia Swansman, Štafety, Aquabike

Nedeľa 3.7.2022

6.30 - 8:00
7:00 - 8:30

8:30 - 8:50
 8:50 - 8:55
 9:00
9:10
9:15
16:30

Registrácia Swansman, Štafety, Aquabike
Ukladanie vecí do depa
Výklad trate
Rozplávanie pretekárov
ŠTART Swansman Ženy, Štafety
ŠTART Swansman Muži
ŠTART Aquabike
Vyhlásenie výsledkov Swansman

Štartovné

Cena Štartovného
do 30.3.
do 30.5.
do 1.7.
SPRINT
35 €
40€
45 €
OLYMPIC
45 €
55 €
65 €
SWANSMAN
75 €
85 €
95 €
SWANSMAN Štafeta
95 €
115 €
135 €
AQUABIKE
40 €
45 €
50 €

Pretekárom neregistrovaných v TÚ SVK bude pri registrácii na mieste ku štartovnému účtovaných + 2 eur za jednorazovú licenciu.
Usporiadateľ štartovné nevracia, povoľuje však prepísať štartovné na iného pretekára za administratívny poplatok 10€.  
Usporiadateľ má právo obmedziť počet štartujúcich.

Ceny pre víťazov

Všetci pretekári, ktorí sa umiestnia na 1.-3. Mieste budú odmenení medailou pre víťaza.

Model pretekov

BST_Website_Tabuľky-03.png