Swimmers_edited.jpg
BS_BST2020.png

BLACK SWANS TRIATHLON 2021

UPOZORNENIE COVID

Na základe momentálnej situácie ohľadne platných COVID opatrení, je na pretekoch potrebné sa preukázať platným antigénovým Covid testom, nie starším ako 24 hodín, alebo PCR testom, nie starším ako 72 hodín, kompletným zaočkovaním alebo dokladom o prekonaní ochorenia Covid v posledných 3 mesiacoch.

Testovacie miesta v Piešťanoch fungujú nepretržite, dá sa objednať vopred.

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

 

Informácie ohľadne konania sa pretekov v prípade výnimočnej situácie.

 

Štartovné sa nevracia v plnej výške, vzhľadom na fixné náklady, ktoré vzniknú v tomto prípade ešte pred pretekmi.

Štartovné je možné presunúť na ďalší rok konania sa podujatia alebo vrátiť sedemdesiat percent zaplateného štartovného na účet pretekára.

V prípade presunu štartovného na ďalší rok, je potrebné fixné náklady na pretekára doplatiť v rok, na ktorý bolo štartovné presunuté.

Miesto:  Wake Soul, Ratnovská zátoka pri Piešťanoch, Slovenská republika
GPS:   48°33'54.6"N 17°49'40.7"E

Termín:  2.-4.7. 2021

Usporiadateľ:  BLACK SWANS Triclub Piešťany

Kontakt:
Web:  www.blackswans.sk
blackswansclub@gmail.com
Tel.:  +421 917 805 243

Adresa:  Vážska 7, 921 01 Piešťany, SVK

Súťažný výbor:
Hlavný rozhodca:  Delegovaní triathlonovou úniou SVK
Technickí delegáti:  Delegovaní triathlonovou úniou SVK
Riaditeľka pretekov:  Ing. Jana Beňačková
Členovia výkonného výboru:  Mgr. Marek Jurčiak, Bc. Lukáš Rusnák

Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel TÚ SVK, súťažnej smernice 2019 a oficiálneho programu pretekov.

 

Oficiálne pravidla pretekov:


Po dokončení online registrácie každý súťažiaci prijíma oficiálne pravidlá organizátorov a Slovenskej triatlonovej únie a dodržiava tieto pravidlá. S prihlásením súťažiaci vyhlasujú, že začínajú preteky na vlastnú zodpovednosť a majú vhodný zdravotný stav a dostatočnú prípravu na súťaž.

Odloženie osobných vecí a cenností
Ak si pretekár potrebuje uschovať osobné veci a cennosti, požiada v registračnom stane o tašku.  Vloží svoje osobné veci do tašky, odovzdá ju na registrácii a zapečatená bude uschovaná u organizátora počas celých pretekov. Spätne budú osobné veci vydávané iba na základe štartového čísla pretekára. Veci je možné uložiť v deň pretekov v čase sobota  9:00-9:30, nedeľa  8:00-8:30.

Časový harmonogram

Piatok 2.7.2021

16:00 - 19:00

Registrácia pretekárov Šprint, Olympijský, Swansman + štafety, Aquabike

Sobota 3.7.2021

7:30 - 9:00
8:30 - 9:30
9:40 - 9:50
9:50 - 9:55
10:00
10:10
14:00
15:00 - 18:00

Registrácia Šprint a Olympijský triatlon
Ukladanie vecí do depa
Výklad trate
Rozplávanie pretekárov
ŠTART Šprint triatlon
ŠTART Olympijský triatlon
Vyhlásenie výsledkov
Registrácia Swansman, Štafety, Aquabike

Nedeľa 4.7.2021

6.30 - 8:00
7:00 - 8:15

8:30 - 8:50
 8:50 - 8:55
 9:00
9:10
9:15
16:30

Registrácia Swansman, Štafety, Aquabike
Ukladanie vecí do depa
Výklad trate
Rozplávanie pretekárov
ŠTART Swansman Ženy, Štafety
ŠTART Swansman Muži
ŠTART Aquabike
Vyhlásenie výsledkov Swansman

Štartovné

Cena Štartovného
do 30.4.
do 30.5.
do 1.7.
SPRINT
30 €
35 €
40 €
OLYMPIC
40 €
50 €
60 €
SWANSMAN
70 €
80 €
90 €
SWANSMAN Štafeta
90 €
110 €
130 €
AQUABIKE
35 €
40 €
45 €

Pretekárom neregistrovaných v TÚ SVK bude pri registrácii na mieste ku štartovnému účtovaných + 2 eur za jednorazovú licenciu.
Usporiadateľ štartovné nevracia, povoľuje však prepísať štartovné na iného pretekára za administratívny poplatok 10€.  
Usporiadateľ má právo obmedziť počet štartujúcich.

Ceny pre víťazov

PRIZE MONEY
1.
2.
3.
Sprint Muži
50 €
35 €
25 €
Sprint Ženy
50 €
35 €
25 €
OLIMPIC Muži
70 € +hrudny triatlonovy pas Garmin
70 €
50 €
OLIMPIC Ženy
70 € +hrudny triatlonovy pas Garmin
70 €
50 €
SWANSMAN Muži
100 € + Sporttester hodinky Coros
100 €
70 €
SWANSMAN Ženy
100 € + Sporttester hodinky Coros
100 €
70 €

Všetci pretekári, ktorí sa umiestnia na 1.-3. Mieste budú odmenení medailou pre víťaza.

Model pretekov

BST_Website_Tabuľky-03.png