BLACK SWANS TRIATHLON 2021

Miesto:  Wake Soul, Ratnovská zátoka pri Piešťanoch, Slovenská republika
GPS:   48°33'54.6"N 17°49'40.7"E

Termín:  2.-4.7. 2021

Usporiadateľ:  BLACK SWANS Triclub Piešťany

Kontakt:
Web:  www.blackswans.sk
blackswansclub@gmail.com
Tel.:  +421 917 805 243

Adresa:  Vážska 7, 921 01 Piešťany, SVK

Súťažný výbor:
Hlavný rozhodca:  Delegovaní triathlonovou úniou SVK
Technickí delegáti:  Delegovaní triathlonovou úniou SVK
Riaditeľka pretekov:  Ing. Jana Beňačková
Členovia výkonného výboru:  Mgr. Marek Jurčiak, Bc. Lukáš Rusnák

Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel TÚ SVK, súťažnej smernice 2019 a oficiálneho programu pretekov.

 

Oficiálne pravidla pretekov:


Po dokončení online registrácie každý súťažiaci prijíma oficiálne pravidlá organizátorov a Slovenskej triatlonovej únie a dodržiava tieto pravidlá. S prihlásením súťažiaci vyhlasujú, že začínajú preteky na vlastnú zodpovednosť a majú vhodný zdravotný stav a dostatočnú prípravu na súťaž.

Odloženie osobných vecí a cenností
Ak si pretekár potrebuje uschovať osobné veci a cennosti, požiada v registračnom stane o tašku.  Vloží svoje osobné veci do tašky, odovzdá ju na registrácii a zapečatená bude uschovaná u organizátora počas celých pretekov. Spätne budú osobné veci vydávané iba na základe štartového čísla pretekára. Veci je možné uložiť v deň pretekov v čase sobota  9:00-9:30, nedeľa  8:00-8:30.

Časový harmonogram

Piatok 2.7.2021

16:00 - 19:00

Registrácia pretekárov Šprint, Olympijský, Swansman + štafety, Aquabike

Sobota 3.7.2021

7:30 - 9:00
8:30 - 9:30
9:40 - 9:50
9:50 - 9:55
10:00
10:10
14:00
15:00 - 18:00

Registrácia Šprint a Olympijský triatlon
Ukladanie vecí do depa
Výklad trate
Rozplávanie pretekárov
ŠTART Olympijský triatlon
ŠTART Šprint triatlon
Vyhlásenie výsledkov
Registrácia Swansman, Štafety, Aquabike, Swim loop

Nedeľa 4.7.2021

6.30 - 8:00
7:00 - 8:15

8:30 - 8:50

8:30 - 9:30

 8:50 - 8:55

 9:00

9:10

9:15

10:00
16:30

Registrácia Swansman, Štafety, Aquabike
Ukladanie vecí do depa
Výklad trate
Registrácia Swim loop
Rozplávanie pretekárov
ŠTART Swansman Ženy, Štafety
ŠTART Swansman Muži
ŠTART Aquabike
ŠTART Swim loop (vyhlásenie výsledkov 11:00)
Vyhlásenie výsledkov Swansman

Štartovné

BST_Website_Tabuľky-01.png

Pretekárom neregistrovaných v TÚ SVK bude pri registrácii na mieste ku štartovnému účtovaných + 2 eur za jednorazovú licenciu.
Usporiadateľ štartovné nevracia, povoľuje však prepísať štartovné na iného pretekára za administratívny poplatok 10€.  
Usporiadateľ má právo obmedziť počet štartujúcich.

Ceny pre víťazov

BST_Website_Tabuľky-02.png

Všetci pretekári, ktorí sa umiestnia na 1.-3. Mieste budú odmenení medailou pre víťaza.

Model pretekov

BST_Website_Tabuľky-03.png